08/02/18

Barcos e migrantes

Nos séculos  XIX e XX moitos europeos emigraron a América coa esperanza de triunfar economicamente.

   Algúns portos dende onde saíron os emigrantes de Galicia foron: o porto da Coruña, o porto de Vigo e o porto de Carril.

   A ruta de emigración máis frecuente era: pasar primeiro por Nueva York, despois por distintos portos de Brasil, logo por Montevideo e por último por Buenos Aires.

   Algúns transatlánticos que utilizaron os emigrantes galegos foron: o Giovanna Anna C., o Córdoba e o Highland Chieftains. Estes barcos saíron do porto de Vigo.

   O prezo para ir a América desde o porto de Vigo era de 10 pesetas por pasaxeiro aproximadamente.


   As viaxes eran longas e nelas ían: adolescentes, homes, mulleres, nenos pequenos xunto cos seus pais, etc.

                                                                                                                               

                                                                                                                           Lucía Chouciño Sánchez
                                                                                                                               Cristina Corzón Veres

Ningún comentario: