18/02/11

As carabelas e a vida a bordo

Eu fixen o traballo sobre as carabelas e a vida a bordo.

As carabelas eran un tipo de barco pequeno, longo e alto que servía para facer viaxes longas e para achegarse a mares poco caudalosos aos que os outros barcos non se podían achegar.
Cristovo Colón, na sua viaxe a Ámerica, levou tres naves: duas carabelas e unha nao.

Os mariñeiros que traballaban e vivían nas carabelas eran: presos, indixentes, pobres... Algúns dos traballos dos mariñeiros eran: comprobar si as velas estaban ben colocadas, limpar as cubertas, vixiar desde a cofa, manexar o timón...
No seu pouco tempo libre, os mariñeiros pescaban, falaban e celebraban festas ou aniversarios.

Ningún comentario: