13/06/12

Gráfica de peso en kg    Dos 13 individuos reflexados na gráfica, 7 están por debaixo da media e 5 por encima. En cambio na actualidade, vemos 9 por debaixo da media e 4 por encima.
    Os dous individuos ( 8 e 10 ) que tiñan o maior peso o nacer, agora son dos pun tos mais baixos da grafica. E sucede a inversa co nº 12 .
     Co paso do tempo , dos 13 individuos analizados todos presentan variacións moi acusadas escepto en dous casos (2 e 4). Esas variacións tan notables foron todas a baixa escepto en 4 casos (6, 7, 11 e 12), que o fixeron aumentando.

Ningún comentario: