07/01/16

Diccionario de pintura

Usar o Diccionario non se reduce a atopar a palabra buscada. Usar o Diccionario é buscar información, interpretala e poder aplicala nun contexto concreto. Iso é o que faremos neta tarefa que preparou a profesora Estrella López Aguilar e que nos adaptaremos usando un listado propio de palabras encol do tema co que andamos a traballar este curso: a pintura.

Ningún comentario: